Raad Economische en FinanciŽle Zaken (ECOFIN) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Raad Economische en FinanciŽle Zaken (ECOFIN)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie†i Economische en FinanciŽle Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiŽn van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel ťťn keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

De dag voorafgaand aan de Ecofin-bijeenkomst komt gewoonlijk de Eurogroep†i bijeen.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comitť van permanente vertegenwoordigers†i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

(lees per relevant beleidsveld hoe de besluitvorming werkt)

Daarnaast heeft deze raad specifiek aandacht voor: