Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

(lees per relevant beleidsveld hoe de besluitvorming werkt)

2.

Geschiedenis

De Raad Concurrentievermogen is in juni 2002 ontstaan door samenvoeging van de vroegere raadsformaties Interne Markt, Consumenten en Toerisme, Onderzoek en Industrie als reactie op de vraag naar een meer samenhangende en beter gecoördineerde aanpak van deze aangelegenheden die te maken hebben met het concurrentievermogen van de Europese Unie.

Het onderwerp consumentenbescherming heeft een plaats gekregen in de nieuwe raadsformatie voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken i.