Europees portaal voor beroepsmobiliteit (EURES)

Man met helm in zijn hand; EURES

EURES was een netwerk voor arbeidsvoorziening in de Europese Economische Ruimte i plus Zwitserland. Het portaal was een samenwerkingsverband van arbeidsbureaus, vakbonden en werkgeversorganisaties om het vrije verkeer van werknemers i te bevorderen. De Europese Commissie i had hierin een coördinerende en financierende rol.

EURES gaf informatie, begeleiding en advies aan werknemers en werkgevers. Werknemers konden bij het portaal terecht voor vacatures en informatie over levens- en arbeidsomstandigheden in andere Europese landen. Werkgevers konden EURES gebruiken voor werving van medewerkers uit andere Europese landen.

Het samenwerkingsverband werd in 1993 opgezet. In Nederland is het UWV WERKbedrijf de landelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

1.

Meer informatie