Artikel III-31: Vervoer en liberalisatie kapitaalverkeer

III-30
Artikel III-31
III-32
 • 1. 
  Het vrij verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer wordt geregeld in de afdeling betreffende het vervoer.
 • 2. 
  De liberalisatie van de door banken en verzekeringsmaatschappijen verrichte diensten waarmee kapitaalverplaatsingen gepaard gaan, moet worden verwezenlijkt in overeenstemming met de vrijmaking van het kapitaalverkeer.

1.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  Het vrije verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer wordt geregeld door de [titel] betreffende het vervoer.
 • 2. 
  De liberalisatie van de door banken en verzekeringsmaatschappijen verrichte diensten waarmede kapitaalverplaatsingen gepaard gaan, moet worden verwezenlijkt in overeenstemming met de liberalisatie van het kapitaalverkeer.
2003
 • 1. 
  Het vrij verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer wordt geregeld in de afdeling betreffende het vervoer.
 • 2. 
  De liberalisatie van de door banken en verzekeringsmaatschappijen verrichte diensten waarmee kapitaalverplaatsingen gepaard gaan, moet worden verwezenlijkt in overeenstemming met de vrijmaking van het kapitaalverkeer.
2003
 • 1. 
  Het vrij verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer wordt geregeld in de afdeling betreffende het vervoer.
 • 2. 
  De liberalisering van de door banken en verzekeringsmaatschappijen verrichte diensten die gepaard gaan met kapitaalbewegingen, moet worden verwezenlijkt in overeenstemming met de vrijmaking van het kapitaalverkeer.
2004
 • 2. 
  De liberalisering van de door banken en verzekeringsondernemingen verrichte diensten die gepaard gaan met kapitaalbewegingen, moet worden verwezenlijkt in overeenstemming met de vrijmaking van het kapitaalverkeer.