Artikel III-35: Algemene bepalingen

III-34
Artikel III-35
III-36

De artikelen III-24 tot en met III-27 zijn van toepassing op het onderwerp dat in deze onderafdeling is geregeld.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De [ex artikelen 45 tot en met 48] zijn van toepassing op het onderwerp dat in [dit voormalige hoofdstuk] is geregeld.

2.

Noot PDC

De ex-artikelen 45 tot en met 48 zijn de artikelen III-21 tot en met III-24.

2003

De artikelen III-24 tot en met III-27 zijn van toepassing op het onderwerp dat in deze onderafdeling is geregeld.

2003

De artikelen III-24 tot en met III-27 zijn van toepassing op het voorwerp van deze onderafdeling.

2004