20 april 2005 - Internationale dag ter bewustwording van geluidshinder - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

20 april 2005 - Internationale dag ter bewustwording van geluidshinder

Met dank overgenomen van Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) i, gepubliceerd op woensdag 20 april 2005.

20 april 2005 - Internationale dag ter bewustwording van geluidshinder

Vandaag, op de internationale dag ter bewustwording van geluidshinder, start een Europese campagne om één van de meest hardnekkigste gezondheidsproblemen op de werkplek aan te pakken: geluidshinder op het werk 

 

  • Naar schatting wordt een derde van alle werknemers in Europa (meer dan zestig miljoen mensen) gedurende meer dan een kwart van de werktijd aan hoge lawaainiveaus blootgesteld.

  • Bijna veertig miljoen werknemers (gelijk aan de hele bevolking van Spanje) moeten gedurende de helft van de werktijd hun stem boven het normale conversatieniveau verheffen om gehoord te worden.

  • Op 15 februari 2005 treedt een nieuwe Europese richtlijn inzake lawaai op het werk in werking.

 

Gehoorverlies ten gevolge van geluidshinder is de meest voorkomende onomkeerbare beroepsziekte. Geluidshinder kan naast gehoorverlies meer schade veroorzaken! Het kan ook leiden tot ongevallen, stressverhogend werken en samen met andere gevaren op de werkplaats ziekten veroorzaken. 

Uit de cijfers blijkt dat geluidshinder op het werk een ernstige, maar vaak onderschatte, bedreiging vormt voor miljoenen Europese werknemers. De kwestie staat nu in het middelpunt van de belangstelling, aangezien het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn grote campagne in meer dan dertig landen in Europa start. Het hoogtepunt van de campagne, met de slogan `Weg met de herrie', die door het Europees Parlement, de Commissie en het Luxemburgse EU-voorzitterschap wordt ondersteund, vormt de jaarlijkse Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk op 24-28 oktober 2005. 

Vladimir Spidla i, commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen: "Lawaai geeft niet alleen gehoorproblemen; het kan ook leiden tot arbeidsongevallen en tot meer stress. Nieuwe maatregelen die in februari 2006 in alle lidstaten van de Europese Unie in werking treden, geven werknemers meer bescherming van hun gehoor. Zo zullen zij in hun dagelijkse werk niet mogen worden blootgesteld aan meer dan 87 decibel. Ik ben blij dat deze campagne de bewustwording van het bestaan van dergelijke maatregelen zal verhogen." 

De campagne, ondersteund door een reeks gedrukte en elektronische informatie (on line), met onder meer voorbeelden van goede praktijken, bestaat uit duizenden evenementen in 31 Europese landen - de lidstaten, kandidaat-lidstaten en de EVA-landen. De evenementen worden gecoördineerd door het netwerk van nationale focal points van het Agentschap en variëren van trainingsprojecten en promotiecampagnes tot seminars en workshops. Daarnaast zullen het bedrijfsleven en arbodiensten worden uitgenodigd om een on-linecampagnehandvest te ondertekenen als teken van inspanning voor een effectiever geluidshinderbeheer. Uitvoerige informatie hierover is te vinden op de speciale website van het Agentschap voor de Europese Week 2005 ( http://ew2005.osha.eu.int ). 

"Het doel is niet alleen het bewustzijn voor de vele risico's te vergroten die door geluidshinder op de werkvloer en voor de werknemers ontstaan", aldus Hans-Horst Konkolewsky, directeur van het Agentschap. "Het is evenzeer van een stap verder te gaan en de instrumenten aan te reiken om het lawaaibeheer in de Europese industrieën en sectoren te helpen verbeteren. De campagne is gericht op een veelvoud aan belangengroepen en via hen op individuele bedrijven, door te zorgen voor brochures, controlelijsten voor risicoanalyse en voorbeelden van goede praktijken die allemaal vrij toegankelijk zijn op onze website. We hopen hiermee enerzijds te bewerkstelligen dat duidelijk wordt dat het gevaar van geluidshinder veel verder gaat dan de `luide' industrieën en dat naast gehoorverlies meer schade kan ontstaan. Anderzijds willen wij ook duidelijk maken dat het mogelijk is geluidshinder effectief in te perken en dat de daaraan verbonden risico's voorkomen of aanzienlijk verminderd kunnen worden".