Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel (OIB)

Dit bureau valt onder het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid i (HR) van de Europese Commissie i en is sinds de oprichting in 2002 verantwoordelijk voor het faciliteren van de werkzaamheden van de Europese Commissie in Brussel. Dit houdt onder meer in:

  • huisvesting van het personeel
  • leveren en beheren van de personeelsvoorzieningen, zoals bureaus en computers
  • logistieke zaken op het gebied van personenvervoer, maar bijvoorbeeld ook de postafhandeling
  • beheer van gebouwen met betrekking tot gezondheids- en veiligheidseisen