Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie i en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU.

Het is gebruikelijk dat de EU met een mogelijke kandidaat-lidstaat een zogenaamde Stabilisatie en Associatieovereenkomst i (SAO) ondertekent. Deze overeenkomst geeft uitzicht op toekomstig EU-lidmaatschap. Een SAO is echter geen garantie voor lidmaatschap.

Om in aanmerking te komen voor toetreding moet een land voldoen aan de zogeheten 'criteria van Kopenhagen i'. Met onderstaande landen voert de EU op dit moment onderhandelingen over toetreding. Per land is een overzicht te vinden van de voortgang en status van de onderhandelingen. Jaarlijks brengt de Europese Commissie voortgangsrapporten uit over deze landen.

1.

Kandidaat-lidstaten

De huidige kandidaat-lidstaten waarmee onderhandelingen worden gevoerd zijn:

Land

Aanvraag kandidaat-lidmaatschap

Kandidaat-lidmaatschap officieel aanvaard

1987

1999

2004

2005

2008

2010

2009

2014

2009

2012

2022

2022

2022

2022

2016

2022

2022

2023

*IJsland voerde onderhandelingen met de EU over lidmaatschap maar het land brak deze, na een regeringswissel, in 2013 af.

2.

Potentiële kandidaat-lidstaten

De huidige potentiële of aspirant kandidaat-lidstaten zijn:

Land

Start onderhandelingen SAO

Inwerkingtreding SAO

2013

2016

3.

Meer informatie