Constructieve onthouding

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Wanneer een lidstaat i zich op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van stemming onthoudt, en niet tegen een besluit stemt, dan heet dit 'constructieve onthouding'. De Raad kan zo een besluit aannemen zonder dat alle lidstaten expliciet vóór een besluit stemmen.

Als het totaal aantal onthoudingen meer dan één derde of meer van alle uitgebrachte stemmen bedraagt dan kan het besluit niet worden goedgekeurd.

De lidstaat die zich van stemming onthoudt, kan een formele verklaring afleggen waarom hij dat doet. De lidstaat is dan niet verplicht het genomen besluit toe te passen. Met die verklaring erkent die lidstaat wel dat het besluit bindend is voor de Europese Unie i, en dat het geen acties mag ondernemen die in strijd zijn met het genomen besluit of de uitvoering van dat besluit op enige manier belemmeren.

Constructieve onthouding is mogelijk sinds het Verdrag van Amsterdam i in werking trad in 1999.

1.

Juridisch kader

Constructieve onthouding vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i

  • Onthouding in het GBVB: VEU titel V hoofdstuk 2 eerste afdeling art. 31 i lid 1