"Politieke partijen kregen ten onrechte subsidie voor referendumcampagne"

woensdag 8 februari 2006, 10:00

De Rotterdamse bestuursrechter heeft afgelopen dinsdag een uitspraak gedaan inzake een protest van de politieke partij Nederland Transparant tegen de Referendumcommissie. Nederland Transparant is ontevreden over het feit dat de subsidieaanvraag van 20.000 euro niet is gehonoreerd, terwijl andere politieke partijen wél subsidie kregen.

De klachten van Nederland Transparant spitsen zich toe op twee punten:

  • 1. 
    De referendumcommissie heeft politieke partijen (SP, CDA, PvdA, ChristenUnie en de VVD-Teldersstichting) onterecht 200.000 euro subsidie verleend. Dit was onterecht, omdat deze partijen in hun subsidieaanvraag niet vermeldden dat zij ook andere subsidie-inkomsten genoten op basis van de Wet subsidiëring politieke partijen (WSPP).
  • 2. 
    De referendumcommissie heeft ten onrechte besloten om geen subsidie te verlenen aan Nederland Transparant, met als argument dat de maximale subsidietoekenning was bereikt waardoor de partij niet meer mee kon dingen.

De rechter vond dat Nederland Transparant geen klacht kon indienen op basis van het eerste punt, omdat de rechter twijfelt of de partij belanghebbende is. De rechter wil wel kijken naar de tweede klacht. Nederland Transparant moet dan eerst de contracten overleggen die het is aangegaan voor de ontwikkeling van de website over de Europese Grondwet. Een definitieve uitspraak wordt verwacht in maart 2006.

Bron: Staatscourant, 8 februari 2006