Tweede Kamerverkiezingen 1956

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Tweede Kamerverkiezingen van 1956 waren op 13 juni van dat jaar. Het was een nek-aan-nek-race tussen KVP i en PvdA i, die werd gewonnen door laatstgenoemde partij. Het waren reguliere verkiezingen na afloop van de zittingstermijn van de Tweede Kamer. Er waren verder slechts kleine verschuivingen in de zeteltallen.

Op 6 november 1956 werd het aantal Kamerzetels verhoogd van 100 naar 150. De vorming van een nieuw kabinet verliep zeer moeizaam en resulteerde pas in oktober in de voortzetting van de combinatie PvdA-KVP-ARP-CHU in het vierde kabinet-Drees i.

1.

Stemmenaantallen, percentages en zetels

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels

(totaal 100)

Zetels

(na uitbreiding

totaal 150)

PvdA i

34

50

KVP i

33

49

ARP i

10

15

VVD i

9

13

CHU i

8

13

CPN i

4

7

SGP i

2

3

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 1956 geen zetels behaald.

 

Partij

GPV

Nationale Unie

Nederlandse Oppositie Unie

KNP

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

2.

Achtergrond verkiezingen

Grondwetsherziening 1956

In 1956 werd de Grondwet herzien ten aanzien van de ledenaantallen van Eerste en Tweede Kamer, de schadeloosstelling, kosten en pensioen van leden van de Tweede Kamer, kostenvergoeding voor leden van de Eerste Kamer, de krijgsmacht, de buitenlandse betrekkingen en aanpassing aan de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk.


Meer over