Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez) - EU monitor

EU monitor
Zondag 27 september 2020
kalender

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)

Deze Tweede Kamercommissie i hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken.

Dit betrof onder meer: Industriebeleid, structuurbeleid en regionaal economisch beleid; beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering, mededingingsbeleid, het midden- en kleinbedrijf, energiebeleid en consumentenbeleid. En voorts: telecommunicatiebeleid, technologiebeleid (waaronder ICT) en innovatiebeleid.

Tot het werkterrein behoorden ook landbouw, natuurbehoud, visserij en dierenwelzijn.

Nu is er de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. i

Voorzitter was E. (Erik) Ziengs. Griffier was dhr. D. Nava.