Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i over hun beleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering
Voorzitter is T. (Tunahan) Kuzu. Ondervoorzitter is H. (Hülya) Kat. Griffier is Mw. H. Post.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
3Foto H.J. (Harm) BeertemaBeertema, H.J.PVV
4Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
5Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
6H. (Harry) BeversBevers, H.VVD
7Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
8Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
9Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
10Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
11Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
1225-Jacqueline van den HilHil, J. van denVVD
13fvd_houwelingen_vanHouwelingen, Dr. P. vanFVD
14Foto L.W.E. (Léon) de JongJong, L.W.E. dePVV
15Hülya KatKat, Mr. H.D66
16Bart van KentKent, B. vanSP
1728-Daan de KortKort, A.H.J. deVVD
18RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
19Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
20Website CDA.nlMolen, H. van derCDA
21Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
22Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
23Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
24Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
25d66_podtPodt MSc, A.M.D66
26S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
27Drs. B.M.G. (Bart) Smals (Bron: Website VVD.nl)Smals, Drs. B.M.G.VVD
28Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
29Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
30Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL
31Steven-van-WeyenbergWeyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
2Drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg [bron: CDA]Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
3Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
4RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
5Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
6Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
7Pieter GrinwisGrinwis, P.A.CU
8HagenHagen MA, K.B. D66
9fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
10R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
11Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
12Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
13Foto A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
14Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
15Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
16Foto B. (Barry) MadlenerMadlener, B.PVV
17Foto V. (Vicky) MaeijerMaeijer MA, V.PVV
18Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
1926-Fahid MinhasMinhas MA, F.B.VVD
20Website CDA.nlOmtzigt, Dr. P.H.Lid-Omtzigt
21Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
22Foto W. (Wieke) PaulusmaPaulusma, W.D66
23Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
24Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
25PasfotoSahla, F.D66
26Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
27Peter ValstarValstar, P.J.VVD
28L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
29Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

3.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  

4.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-11-10 36245 - Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten i 2e
2022-11-07 36241 - Aanspraak op kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de Europese Unie, de EER of Zwitserland i 2e
2022-10-04 36216 - Verzamelwet SZW 2023 i 2e

5.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Najaarsnota) 2e
2022-09-20 36200 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 i 2e
2022-05-25 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) i groen vinkje

6.

Dossiers (overige)

2020-12-07 35666 - Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat  
2020-11-23 35644 - Initiatiefnota-Van Dijk/Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening”  
2020-07-23 35510 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag