Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i over hun beleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering
Voorzitter is T. (Tunahan) Kuzu. Griffier is Mw. H. Post.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-09-19 36415 - Verzamelwet SZW 2024 i 2e
2023-07-11 36393 - Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang i 2e
2023-07-03 36389 - Energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs i 1e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 i 2e
2023-09-19 36435 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) i  
2023-05-17 36360 XV - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-12-05 36260 - Initiatiefnota sneller uit de schulden  
2020-12-07 35666 - Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat  
2020-11-23 35644 - Initiatiefnota-Van Dijk/Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening”