Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i over hun beleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering
Voorzitter is W.P.H.J. (René) Peters. Griffier is mw. H. Post.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Stephan van BaarleBaarle, S.R.T. vanDENK
3Foto H.J. (Harm) BeertemaBeertema, H.J.PVV
4Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
5Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
6G.J. (Gijs) van DijkDijk, G.J. vanPvdA
7Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
8Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
9Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
10Website CDA.nlHeerma, P.E.CDA
11fvd_houwelingen_vanHouwelingen, P. vanFVD
12Foto L.W.E. (Léon) de JongJong, L.W.E. dePVV
13Hülya KatKat, Mr. H.D66
14Bart van KentKent, B. vanSP
15Pasfoto Marieke K.Koekkoek, M.Volt
1628-Daan de KortKort, A.H.J. deVVD
17RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
18Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
19Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
2034-Daan de NeefNeef, D. deVVD
21Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
22Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
23Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
24Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
25Anne Marijke PodtPodt MSc, A.M.D66
26Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.JA21
27Carola SchoutenSchouten, Drs. C.J.CU
28S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
29Drs. B.M.G. (Bart) Smals (Bron: Website VVD.nl)Smals, Drs. B.M.G.VVD
30Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
31Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
32Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (Bron: Website VVD.nl)Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
33Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
2RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
3Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
4Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
5Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
6RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
7Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
8Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
9N. (Nilüf) GündoğanGündoğan, N.Volt
10fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
11Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
12Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
13Foto A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
14Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
15Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
16Foto B. (Barry) MadlenerMadlener, B.PVV
17Foto V. (Vicky) MaeijerMaeijer MA, V.PVV
18Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
1926-Fahid MinhasMinhas, F.B.VVD
20Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
21Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
22Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
23Fonda SahlaSahla, F.D66
24Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
25Pim van StrienStrien, P.J.T. vanVVD
26Drs. O.C. (Ockje) Tellegen (Website VVD.nl)Tellegen, Drs. O.C.VVD
27Peter ValstarValstar, P.J.VVD
28Hans-Vijlbrief-buitenVijlbrief, Dr. J.A.D66
29A. (Aukje) de Vries (Bron: Website VVD.nl)Vries, Drs. A. deVVD
30L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
31Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD