Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

Het betreft onder meer de volgende beleidsonderdelen:

 • gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
 • Zorgverzekeringswet
 • medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen
 • huisartsen- en tandartsenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • verslavingszorg en maatschappelijke opvang
 • gehandicaptenzorg
 • genees- en hulpmiddelenbeleid
 • arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg
 • verpleging en verzorging en ouderenbeleid
 • jeugdbeleid
 • beleid inzake verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
 • de financiering van de zorg
 • thuiszorg
 • Wet langdurige zorg
Voorzitter is B.M.G. (Bart) Smals. Ondervoorzitter is W.P.H.J. (René) Peters. Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto M. (Fleur) AgemaAgema, M.PVV
2Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
3Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)Bikker, Mr. M.H.CU
4Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
5Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
6Esch, E.M. (Eva) vanEsch, E.M. vanPvdD
7Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
8Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
9R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
10RS34594_210201_SP_#05_Maarten_HijinkHijink MSc, H.P.M.SP
1125-Jacqueline van den HilHil, J. van denVVD
12fvd_houwelingen_vanHouwelingen, Dr. P. vanFVD
13Drs. A.H. (Attje) KuikenKuiken, Drs. A.H.PvdA
14Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
15RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
16Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
17Foto V. (Vicky) MaeijerMaeijer MA, V.PVV
18Mohammed MohandisMohandis, M.PvdA
1934-Daan de NeefNeef, D. deVVD
20Foto J.M. (Jan) PaternottePaternotte, J.M.D66
21Foto W. (Wieke) PaulusmaPaulusma, W.D66
22Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
23Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
24Rens-RaemakersRaemakers, Mr. R.D66
25PasfotoSahla, F.D66
26Chris SimonsSimons, Ch.VVD
27S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
28Drs. B.M.G. (Bart) Smals (Bron: Website VVD.nl)Smals, Drs. B.M.G.VVD
29Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
30Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (Bron: Website VVD.nl)Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
31L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
32Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL
33Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Dr. K. (Khadija) AribArib, Dr. K.PvdA
2Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
3B. (Bente) Becker MA (Bron: Website VVD.nl)Becker MA, B.VVD
4Foto H.J. (Harm) BeertemaBeertema, H.J.PVV
5Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
6Kauthar BouchalikhtBouchallikh MSc, K.GL
716-Thom van CampenCampen MSc, A.A.H. vanVVD
8Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
9Drs. I. (Inge) van DijkDijk, Drs. I. vanCDA
10Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
11Foto D.J.G. (Dion) GrausGraus, D.J.G.PVV
1240-Erik HaverkortHaverkort MSC, E.A.VVD
13Hülya KatKat, Mr. H.D66
1435-Jan KlinkKlink, J.J.VVD
15Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
16RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten BA, R.M.SP
17Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
18Foto B. (Barry) MadlenerMadlener, B.PVV
19Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
20fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
21Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
22RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
23Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
24Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
25Website CDA.nlSlootweg, Drs. E.J.CDA
26Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
27Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
28Steven-van-WeyenbergWeyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
2932-Hatte van der WoudeWoude, Drs. H.H. van derVVD
30d66_wuiteWuite, J.D66