Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

Het betreft onder meer de volgende beleidsonderdelen:

 • gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
 • Zorgverzekeringswet
 • medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen
 • huisartsen- en tandartsenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • verslavingszorg en maatschappelijke opvang
 • gehandicaptenzorg
 • genees- en hulpmiddelenbeleid
 • arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg
 • verpleging en verzorging en ouderenbeleid
 • jeugdbeleid
 • beleid inzake verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
 • de financiering van de zorg
 • thuiszorg
 • Wet langdurige zorg
Voorzitter is B.M.G. (Bart) Smals. Ondervoorzitter is W.P.H.J. (René) Peters. Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto M. (Fleur) AgemaAgema, M.PVV
2Drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg [bron: CDA]Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
3H. (Harry) BeversBevers, H.VVD
4Foto T.J. (Julian) BushoffBushoff, T.J.PvdA
5Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
6Nico DrostDrost, N.CU
7Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
8Esch, E.M. (Eva) vanEsch, E.M. vanPvdD
9Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
10Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
11R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
12RS34594_210201_SP_#05_Maarten_HijinkHijink MSc, H.P.M.SP
1325-Jacqueline van den HilHil, J. van denVVD
14fvd_houwelingen_vanHouwelingen, Dr. P. vanFVD
15hulyakatKat, Mr. H.D66
16Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
17RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
18Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
19Foto V. (Vicky) MaeijerMaeijer MA, V.PVV
20Mohammed MohandisMohandis, M.PvdA
21Foto W. (Wieke) PaulusmaPaulusma, W.D66
22Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
23Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
24Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Dr. N.J.F.JA21
25Rens-RaemakersRaemakers, Mr. R.D66
26Fonda SahlaSahla, F.D66
27Chris SimonsSimons, Ch.VVD
28S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
29Drs. B.M.G. (Bart) Smals (Bron: Website VVD.nl)Smals, Drs. B.M.G.VVD
30Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
31Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (Bron: Website VVD.nl)Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
3239-Ruud VerkuijlenVerkuijlen MA, R.VVD
33L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
34Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-03-05 34170 - Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)  
2014-12-11 34104 - Langdurige zorg  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-03-31 36334 - Invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus i 2e
2023-01-30 36295 - Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein 2e
2023-01-19 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1 i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-09-20 36200 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 groen vinkje
2022-09-20 36198 - Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2021-11-02 35954 - Plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op lijst II, behorende bij de Opiumwet  
2021-07-06 35882 - Initiatiefnota “Mondzorg: een goed begin is het halve werk”  
2021-05-19 35830 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2020