Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

Het betreft onder meer de volgende beleidsonderdelen:

 • gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
 • Zorgverzekeringswet
 • medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen
 • huisartsen- en tandartsenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • verslavingszorg en maatschappelijke opvang
 • gehandicaptenzorg
 • genees- en hulpmiddelenbeleid
 • arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg
 • verpleging en verzorging en ouderenbeleid
 • jeugdbeleid
 • beleid inzake verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
 • de financiering van de zorg
 • thuiszorg
 • Wet langdurige zorg
Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-03-05 34170 - Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)  
2014-12-11 34104 - Langdurige zorg  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-02-15 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard  
2024-01-12 36486 - Uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg 2e
2023-12-22 36483 - Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-11-24 36470 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Najaarsnota) groen vinkje
2023-10-23 36435 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) groen vinkje
2023-09-19 36410 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 1e

5.

Dossiers (overige)

2021-11-02 35954 - Plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op lijst II, behorende bij de Opiumwet  
2021-07-06 35882 - Initiatiefnota “Mondzorg: een goed begin is het halve werk”  
2021-05-19 35830 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2020