Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer i. In het Reglement van Orde i staat welke bevoegdheden van toepassing zijn. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De voorzitter heeft een coördinerende rol tijdens de eerste fase van de kabinetsformatie i.

De Kamervoorzitter is lid van de fractie i waarvoor hij/zij is gekozen, neemt deel aan de vergaderingen van de fractie, en brengt bij stemmingen net als de andere 149 leden een stem uit. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium i en van de commissie voor de Werkwijze i. Als de Kamervoorzitter aan het debat wenst deel te nemen, neemt een van de ondervoorzitters de voorzittershamer over.

De huidige voorzitter van de Tweede Kamer is Martin Bosma i.

1.

Taken en bevoegdheden voorzitter Tweede Kamer

De Kamervoorzitter heeft de leiding over de vergadering en is belast met de handhaving van de orde. Daartoe heeft de voorzitter meerdere middelen tot zijn/haar beschikking. In het huidige Reglement van Orde van de Tweede Kamer (artikel 8.16 tot en met 8.18) staan deze beschreven.

Kort samengevat heeft de voorzitter drie ordemaatregelen ter beschikking: de vermaning, het ontnemen van het woord en de uitsluiting van de vergadering. Dit zijn bevoegdheden van de Kamervoorzitter, waarvan krachtens artikel 8.19 RvOTK geen beroep op de Kamer openstaat.

Een ander middel om de ordentelijkheid van debatten te bewaren is het feit dat de Kamerleden i via de voorzitter spreken. Kamerleden debatteren in de Kamer nooit direct tegen elkaar maar altijd via de onpartijdige voorzitter.

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft tevens een speciale taak bij de begroting van de Tweede Kamer, het vaststellen van de agenda van de Tweede Kamer en bij de benoeming van ondersteunend personeel van de Tweede Kamer.

2.

Regelgeving

Het voorzitterschap van zowel de Eerste als de Tweede Kamer wordt geregeld in artikel 61 van de Grondwet. Daarin staat vermeld dat de Reglementen van Orde i de voornaamste regels omtrent het voorzitterschap van de Kamers bepalen. In het Reglement van Orde van de Tweede Kamer gaan de artikelen 3.1 t/m 3.4 over de taken en positie van de voorzitter.

3.

Organisatie

Ter ondersteuning van de voorzitter van de Tweede Kamer zijn er meerdere ondervoorzitters. De ondervoorzitters vervangen de voorzitter wanneer deze niet aanwezig kan zijn of wanneer de voorzitter zelf aan het debat wil deelnemen. De ondervoorzitters zijn ook allemaal leden van de Tweede Kamer.

De ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer is in handen van de griffie, die wordt geleid door de griffier i. In die hoedanigheid ondersteunt de griffier de voorzitter van de Tweede Kamer bij diens werkzaamheden.

Verkiezing

Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer i haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 i geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar.

Inkomen

Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer i ontvangt per 1 januari 2023 een schadeloosstelling van ruim 124 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters i ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. Tweede Kamerleden ontvangen verder allerlei onkostenvergoedingen.

4.

Wetenswaardigheden

Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. Onder de voorzitters die de Tweede Kamer i heeft gehad, zijn zowel bekende als minder bekende politici. Sommigen verwierven echter juist door dat voorzitterschap prestige. Welke andere bijzonderheden zijn er te melden?

5.

Overzicht voorzitters

fotonaam voorzitter Tweede Kameraanvang functieeinde functie
Foto M. (Martin)  BosmaM. (Martin) Bosma2023-12-14
Vera-BergkampV.A. (Vera) Bergkamp2021-04-072023-12-06
Dr. K. (Khadija) AribK. (Khadija) Arib2016-01-132021-04-07
Anouchka van MiltenburgA. (Anouchka) van Miltenburg2012-09-252015-12-12
GerdiG.A. (Gerdi) Verbeet2006-12-062012-09-20
Frans WeisglasF.W. (Frans) Weisglas2002-05-282006-11-30
Foto J. (Jeltje) van NieuwenhovenJ. (Jeltje) van Nieuwenhoven1998-05-202002-05-16
Piet BukmanP. (Piet) Bukman1996-12-031998-05-19
Wim DeetmanW.J. (Wim) Deetman1989-09-141996-12-01
Dick DolmanD. (Dick) Dolman1979-07-171989-09-14
Anne VondelingA. (Anne) Vondeling1972-12-071979-07-17
Frans Joseph van ThielF.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel1963-01-291972-12-07
L.G. KortenhorstL.G. Kortenhorst1948-08-131963-01-13
J.R.H. van SchaikJ.R.H. (Joop) van Schaik1937-11-111948-08-07
Piet AalberseP.J.M. (Piet) Aalberse1936-05-071937-11-10
Charles Ruijs de BeerenbrouckCh.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck1933-05-311936-04-17
J.R.H. van SchaikJ.R.H. (Joop) van Schaik1929-09-181933-05-26
Charles Ruijs de BeerenbrouckCh.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck1925-09-171929-08-10
D.A.P.N. KoolenD.A.P.N. Koolen1920-10-141925-08-05
Dirk FockD. (Dirk) Fock1917-01-251920-10-08

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de voorzitters voor 1917.

 

Meer over