Reglement van Orde Tweede Kamer - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Reglement van Orde Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het Reglement van Orde i bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer i. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd.

Het Reglement van Orde is daarmee een belangrijk document. Goede kennis ervan is nuttig voor Kamerleden. Procedures kunnen bijvoorbeeld bepalend zijn voor de vraag of een onderwerp wel of niet aan de orde kan worden gesteld. In die zin heeft het reglement politieke betekenis. In totaal zijn er 15 hoofdstukken.

Het reglement regelt sinds 2012 ook dat de Tweede Kamer een kabinets(in)formateur i moet aanwijzen. Verder zijn er regelingen voor het burgerinitiatief i en voor de registratie van neveninkomsten, geschenken en reizen van Kamerleden.

Het huidige reglement van orde dateert van juni 1993 en is in mei 1994 in werking getreden. Het is sindsdien echter al diverse keren gewijzigd. In 2019 deed een werkgroep voorstellen voor enige herzieningen, bijvoorbeeld ten aanzien van de agendering van debatten.

1.

Historisch overzicht

Kort nadat in 1815 de Tweede Kamer i in het leven was geroepen, werd een reglement van orde vastgesteld. In het nog beperkte reglement (20 artikelen) werd de gang van zaken in de Kamer geregeld, zoals de wijze van behandeling van wetsvoorstellen i en de taken van de voorzitter i.

 

Meer over