Middenpartij voor Stad en Land

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Middenpartij voor Stad en Land, die tussen 1929 en 1933 in de Tweede Kamer i was vertegenwoordigd, streefde naar verhoging van de welvaart van de bevolking door het wegnemen van belemmeringen voor handel, nijverheid en landbouw. De partij richtte zich met name tegen tollen die nog op sommige wegen bestonden. Voorman was de Bussumse melkfabrikant Floris Vos.

1.

Beginselen

De belangrijkste programmapunten van de Middenpartij waren afschaffing van handelsbelemmeringen, bevordering van productieve werkverschaffing (en daardoor vermindering van uitgaven voor werkloosheidssteun), beperking van het aantal ambtenaren, bezuining op de overheidsuitgaven, afschaffing van diverse invoerbelastingen en accijnzen, verbod op politieke propaganda via de radio, invoering van een staatspensioen en internationale ontwapening.

2.

Floris Vos

De voorman van de Middenpartij was Floris Vos i, die in 1929 een nogal persoonlijke getinte verkiezingsstrijd voerde. In de Tweede Kamer speelde hij geen opvallende rol.

3.

Electoraat

De Middenpartij haalde in 1929 i bijna 40.000 stemmen (1,1%). De aanhang was het sterkst in omgeving van Amsterdam en in het Gooi. Na 1929 nam de partij geen deel meer aan de verkiezingen.

 

Meer over