Tweede Kamerverkiezingen 1929

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Tweede Kamerverkiezingen van 1929 waren op 3 juli en kunnen worden getypeerd als de rustigste van het Interbellum. Het waren reguliere verkiezingen. Er traden nauwelijks verschuivingen op ten opzichte van 1925. De RKSP was zodoende wederom de grootste partij. Na de verkiezingen formeerden RKSP, ARP en CHU het extra-parlementaire kabinet i Ruis de Beerenbrouc-III i.

1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 1929

Zetels 1925

Winst/verlies

RKSP i

30

30

-

SDAP i

24

24

-

ARP i

12

13

-1

CHU i

11

11

-

Vrijheidsbond i

8

9

-1

VDB i

7

7

-

SGP i

3

2

+1

HGSP i

1

1

-

Plattelandersbond i

1

1

-

CP-De Visser i

1

0

+1

CP-Wijnkoop i

1

0

+1

MP voor Stad en Land i

1

0

+1

RKVP i

0

1

-1

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 1929 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 1929

verkiezingsdatum

3 juli 1929

aantal uitgebrachte stemmen

3.379.503

aantal deelnemende partijen

36

aantal partijen dat zetel behaalde

12

3.

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.

 

Partij

Lijsttrekker

Verkiezingsprogramma

RKSP

W.H. Nolens i

Program 1929

SDAP

J.W. Albarda i

Verkiezingsprogram 1929

ARP

Hendrik Colijn i

Program van actie voor de stembus van 1929

CHU

Verkiezingsmanifest 1929

Vrijheidsbond

I.H.J. Vos i

Werkprogram en Verkiezingsmanifest

VDB

H.P. Marchant i

Verkiezingsprogram 1929

SGP

G.H. Kersten i

Program

HGSP

C.A. Lingbeek i

Verkiezingsprogramma*

Plattelandersbond

Arend Braat i

Program

CP-De Visser

L.L.H. De Visser i

Verkiezingsprogramma*

CP-Wijnkoop

D.J. Wijnkoop i

Verkiezingsprogramma*

MP voor Stad en Land

Floris Vos i

Program

  • (Nog) niet bekend

4.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

5.

Achtergrond verkiezingen

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III (1929-1933)

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III - V.l.n.r.: Deckers, Terpstra, Donner, Beelaerts van Blokland, Ruijs de Beerenbrouck, Reymer, De Graaff en Verschuur.
V.l.n.r.: Deckers, Terpstra, Donner, Beelaerts van Blokland, Ruijs de Beerenbrouck, Reymer, De Graaff en Verschuur.

Dit kabinet bestond uit ministers van de RKSP i, ARP i en CHU i met Ruijs de Beerenbrouck net als tussen 1918 en 1925 als kabinetsleider, maar het was geen parlementair coalitiekabinet. De partijen konden het niet eens worden over binding aan een programma. Besloten werd een extraparlementair i kabinet te vormen, zonder directe band met de Kamerfracties.

Meer over