Algemeen overleg (AO)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In een algemeen overleg werd door één of meer Tweede Kamercommissies i met één of meer ministers i en/of staatssecretarissen i van gedachten gewisseld over het beleid. Het is in 2021 vervangen door het commissiedebat i.

Van een algemeen overleg werd een woordelijk verslag gemaakt. Een (concept-)verslag kon op de plenaire agenda van de Tweede Kamer i worden geplaatst als een commissielid naar aanleiding van het overleg een motie i wilde indienen, maar er mocht alleen een kort debat (een zogenaamd tweeminutendebat) over plaatsvinden.

Het algemeen overleg werd in 1994 in het Reglement van Orde i opgenomen.

 

Meer over