Griffier Eerste Kamer

De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer i is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. De huidige griffier is de vijftiende griffier van de Eerste Kamer sinds 1815. De heer R. Nehmelman i bekleedt sinds 1 oktober 2018 deze functie en werd op 2 oktober beëdigd.

De langstzittende was H. Zillesen i, die 28 jaar griffier was, van 1899 tot en met 1927.

1.

Takenpakket

Hij of zij heeft een aantal taken, zoals:

  • de voorbereiding van vergaderingen
  • de verantwoordelijkheid voor de verslagen van de Kamer, van het College van Senioren i, de Huishoudelijke Commissie en de andere commissies i
  • het adviseren en bijstaan van de Kamervoorzitter i
  • het adviseren van de Kamerleden over de agenda en werkzaamheden van de Kamer
  • het geven van advies over staatsrechtelijke en procedurele zaken
  • het naar gewenst vertegenwoordigen van de Kamer

Omdat het takenpakket van de griffier uitgebreid is, wordt een belangrijk deel van het verslagleggende werk uitgevoerd door vier plaatsvervangende griffiers. Zij kunnen, indien, nodig de griffier vervangen of taken gedelegeerd uitvoeren.

2.

Historisch overzicht

fotonaam griffieraanvang functieeinde functie
Remco NehmelmanR. (Remco) Nehmelman2018-10-01
Hamilton, Mr. G.J.A.G.J.A. (Geert Jan) Hamilton2006-09-012018-10-01
Leendert KlaasenL.J. (Leendert) Klaassen2003-04-152005-12-01
Chris BaljéCh.L. (Chris) Baljé1993-06-012003-01-01
Sprey, Drs. A.A. (Adriaan) Sprey1980-07-011993-06-01
Jhr. J.W. RoellJ.W. (Joan) Röell1957-02-191980-07-01
A.L. de BlockA.L. de Block1935-10-151957-02-15
Jhr. W.A. Beelaerts van BloklandW.A. Beelaerts van Blokland1927-09-011935-08-22
Zillesen, Mr. H.H. Zillesen1899-12-291927-09-01
O.W. Star NumanO.W. Star Numan1880-04-191899-11-04
J.K.J. de JongeJ.K.J. de Jonge1877-10-011880-03-15
Singendonck, Jhr.Mr. J.A.J.A. Singendonck1850-12-281877-10-01
geerJ.L.W. baron de Geer van Jutphaas1842-11-281850-12-16
Weede van Dijkveld, Jhr. E. vanE. van Weede van Dijkveld1817-11-181842-10-08
pabstR.W.J. van Pabst van Bingerden1815-09-011817-11-01
 

Meer over