Partijvoorzitter

Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij i. De voorzitter leidt de 'vereniging', die de politieke partij ook is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten. Vrijwel nooit is de voorzitter tevens de politiek leider i van de partij.

1.

Positie partijvoorzitter

In het verleden werd het partijvoorzitterschap wel gecombineerd met het politiek leiderschap. Zo waren P.J. Oud i (VVD) en J. Schouten i (ARP) fractie- en partijvoorzitter. Sinds lang is dat niet meer het geval. De laatste uitzondering was Jan Marijnissen i. Hij was tussen 1988 en 2008 zowel politiek leider als partijvoorzitter van de SP.

Voorzitters van coalitiepartijen zijn in de regel wel aanwezig bij het bewindsliedenoverleg. Dat is een wekelijks overleg met de bewindslieden en de top van de Tweede Kamerfractie i, de Eerste Kamerfractie i en de eurofractie van een partij. De mate waarin partijvoorzitters op de voorgrond treden en politiek getinte uitspraken doen, verschilt per partij. Dergelijke uitspraken leidden in het verleden wel eens tot conflicten.

Bij de meeste partijen vindt de politieke top in de Tweede Kamer i en/of het kabinet i het niet zo prettig als de partijvoorzitter zich nadrukkelijk politiek manifesteert. Het risico bestaat namelijk dat de voorzitter de politici voor de voeten loopt. Soms kan het voor een partij echter ook aantrekkelijk zijn als een partijvoorzitter een 'onversneden' geluid laat horen richting de achterban. Met het oog op bestaande of eventuele toekomstige coalitiebelangen is dat voor de 'Haagse' politici vaak veel lastiger.

2.

Bekende voorzitters

Spraakmakende partijvoorzitters waren in het verleden onder anderen Max van den Berg i en Felix Rottenberg i (PvdA), Haya van Someren i (VVD), Piet Bukman i (CDA) en Piet Steenkamp i (federatieve CDA)

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzichten van partijvoorzitters en over opvallende wisselingen. Overzichten van partijvoorzitters van huidige partijen zijn te vinden via www.dnpp.nl

Meer over