Marco Polo II

Het programma Marco Polo II ging in 2007 van start als vervolg op Marco Polo. Het eerste Marco Polo was een Europees programma dat een verschuiving beoogde van het goederenvervoer over de weg naar vormen van vervoer die het wegennet ontlasten en milieuvriendelijker zijn. Voorbeelden hiervan zijn transport over zee, spoor en de binnenvaart. Marco Polo II ondersteunde commerciële activiteiten op de internationale vrachtvervoersmarkt. Dit alles moest bijdragen aan het verminderen van verkeersdrukte, het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van de transportsector en het verbeteren van het gecombineerde goederenvervoer. Tegelijk moesten de acties zo min mogelijk een negatieve invloed hebben op de economie en op de sociale en geografische samenhang.

Dit werd nagestreefd door

  • ondersteuning van nieuwe diensten die vrachtvervoer over de weg verplaatsen naar rail, binnenvaart of kustvaart
  • ontwikkeling van nieuwe Short Sea Shipping-diensten
  • innovatieve projecten om het aantal kilometers dat over de weg wordt afgelegd te reduceren
  • kennisuitwisseling en training

Marco Polo II liep van 2007 tot en met 2013 en had een budget van ongeveer 450 miljoen euro.

Inhoudsopgave

  1. Na 2013
  2. Meer informatie

1.

Na 2013

De Europese Commissie heeft het Marco Polo II-programma geëvalueerd en adviseerde op basis hiervan om Marco Polo II stop te zetten in zijn huidige vorm. Een opvolger van het programma is geïntegreerd in het hernieuwde programma voor Trans-Europese Vervoersnetwerken i en wordt uitgevoerd door de financieringsinstrumenten van de 'Connecting Europe Facility i'.

2.

Meer informatie