Eurocommissaris voor Milieu (opgeheven)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze functie werd van februari 2010 t/m oktober 2014 vervuld door Janez Potocnik i.

Deze Eurocommissaris i  was verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Milieu i en had als taak:

  • het bevorderen van duurzame ontwikkeling en een betere levenskwaliteit, waarbij het noodzakelijk is een evenwicht te vinden tussen economische welvaart, sociale rechtvaardigheid en een gezond milieu
  • het samenwerken met derde landen en internationale organisaties om regionale en wereldwijde milieuproblemen aan te pakken en daarover gemaakte afspraken na te leven
  • het bestrijden van klimaatverandering en het bewaken van de internationale biodiversiteit
  • het opstellen van beleid om de productie van afval te verkleinen en hergebruik te stimuleren