Comenius

Comenius was een programma dat tot doel had ondersteuning te bieden aan het basis- en voortgezet onderwijs in Europese lidstaten i. Specifiek richtte het programma zich op het bijbrengen van de waarde van verschillende Europese culturen aan jongeren en docenten. Daarnaast bood het programma ondersteuning aan jongeren op het gebied van de ontwikkeling van de basisvaardigheden die nodig zijn om een actieve rol in de maatschappij in te kunnen vervullen.

Het programma maakte deel uit van onderwijsprogramma's SOCRATES (tot 2007) en Leven Lang Leren (tot 2014). Vanaf 2014 is het opgenomen in het Erasmus+-programma en wordt de naam 'Comenius' niet meer gebruikt

1.

Meer informatie