Erasmus+

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport. Het programma heeft onder meer als doel om de werkloosheid (vooral onder jongeren) te bestrijden, innovatie te ondersteunen en de samenwerking en mobiliteit met EU-partnerlanden te bevorderen.

Het huidge Erasmus+ loopt van 2014 tot en met 2020 en is een bundeling van zeven voorgaande programma's met mogelijkheden voor particulieren en allerlei organisaties. Het in 1987 gelanceerde Erasmus-programma heeft tot nu toe meer dan 9 miljoen studenten, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers ondersteund.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) heeft de Europese Commissie voorgesteld om de financiering van Erasmus+ te verdubbelen tot 30 miljard euro. Hiermee wil de Commissie onder meer het aantal begunstigden vergroten en meer mensen uit kansarme milieus bereiken.

Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee organisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training neemt het 'onderwijsdeel' voor zijn rekening, en het Nederlands Jeugdinstituut treedt op als Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

1.

Meer informatie