2022: het Europees Jaar van de jeugd

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 17 februari 2022.

De EU heeft beslist om in 2022 bijzondere aandacht te richten op jongeren. Ontdek hier meer over het Europees Jaar van de jeugd en de EU-programma’s voor jongeren.

Link naar de video: Het Europees Jaar van de jeugd

(Duur van de video:03:06)

De EU erkent het belang van welzijn, ontwikkeling, betrokkenheid en deelname van jonge mensen in de samenleving. Dat is waarom er al geruime tijd zoveel jongerenprogramma’s en initiatieven gelanceerd werden - van het bekende en populaire Erasmus uitwisselingsprogramma, dat reeds in 1987 opgestart werd, tot de recente deelname van jongeren in de Conferentie over de Toekomst van Europa waarvan één derde van de deelnemers van de burgerpanels jonger dan 25 jaar oud was.

Meer lezen over wat de EU doet voor de ontwikkeling van jongeren.

Europees Jaar van de jeugd

Dit jaar richt de EU zich op de jeugd. Het doel is om jongeren en hun prioriteiten te integreren in de beleidsvorming maar ook jongerenactiviteiten te organiseren in de hele EU.

Jongeren in Europa

 • Eén op zes mensen in Europa is tussen 15 en 29 jaar oud
 • Eén op drie gaf aan dat ze in 2019 twee of meer weken in het buitenland spendeerden voor hun werk, training of onderwijs
 • 75% heeft een positieve indruk van de Europese Unie en democratie

Op vraag van het Parlement zal er bovendien extra aandacht besteed worden aan jongeren met minder kansen of mentale gezondheidsproblemen. Tijdens dit jaar zal het nieuwe ‘ALMA’- project (Aim, Learn, Master, Achieve) gelanceerd worden om internationale mobiliteit te stimuleren bij kansarme jongeren.

Het Parlement veroordeelde onbetaalde stages en riep tijdens de plenaire sessie van februari op om de mentale gezondheid van jongeren te steunen als deel van het sociaaleconomisch herstel. EP-leden riepen ook op tot een betere coördinatie van de beschikbare jongerenprogramma’s en voor een betere integratie van jongeren op de arbeidsmarkt om een verloren generatie te vermijden.

De impact van de Covid-19-crisis op jongeren

De Covid-19-crisis had een belangrijke impact op jongeren. Velen verloren hun baan en hun mentale en emotionele gezondheid heeft eronder geleden. Dat is de reden waarom de EU beslist heeft om een prioriteit te maken van jongerenkwesties en werk te maken van betere toekomstperspectieven.

Jongeren en Covid-19

 • Eén op drie gaf aan dat ze het moeilijk hadden met de Covid-19-maatregelen
 • De jongerenwerkloosheid steeg van 11,9% in 2019 tot 13,3% in 2020
 • 40% is bang voor hun eigen gezondheid en 66% is bang voor de gezondheid van vrienden en familie

Ontdek hier meer over de EU-jongerenprogramma’s

 • Het Europese Jongerenevenement (EYE) is het flagship evenement van het Europees Parlement voor jongeren, en biedt de kans om beleidsmakers en andere jongeren te ontmoeten, en om ideeën over de toekomst van Europa met elkaar te delen en te bespreken.
 • Bezoek één van de gebouwen van het Europees Parlement en doe mee aan een reeks educatieve activiteiten om meer te weten te komen over de EU. Je kan hier reserveren.
 • Het “European Parliament Ambassador School”-programma (EPAS) organiseert activiteiten voor leerlingen uit het middelbaar en het beroepsonderwijs om meer inzicht te krijgen in de Europese parlementaire democratie, de rol van het Europees Parlement en de Europese waarden.
 • De Europese Karel de Grote-prijs wordt elk jaar uitgereikt aan jongerenprojecten die de Europese en internationale verstandhouding, de Europese identiteit en integratie stimuleren.
 • De Europese Jongerensite biedt Europese en nationale informatie en mogelijkheden rond onderwijs, vrijwilligerswerk, actief burgerschap, cultuur en creativiteit, sociale inclusie, internationale onderwerpen en reizen voor jongeren.

Productinformatie

REF.: 20211213STO19307