ERASMUS

Erasmus was een subsidieprogramma voor het honger wetenschappelijk- en beroepsonderwijs. Het programma probeerde onder andere de mobiliteit van studenten en docenten, en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Europa te verbeteren. Het programma liep tot eind 2013.

Het doel van het programma was het helpen realiseren van een geïntegreerde Europese onderwijssector en het stimuleren van de bijdrage van het hoger (beroeps)onderwijs aan innovatie. Het programma dient niet te worden verward met het Erasmus Mundus-programma dat de globalisering van het Europese onderwijs moest bewerkstelligen. Het Erasmus programma was open voor Europeanen, terwijl het Erasmus Mundus-programma specifiek open stond voor niet-Europeanen.

Speciaal voor startende ondernemers was het programma Erasmus for Young Entrepreneurs in het leven geroepen. Een startende ondernemer kon tot een maximum van zes maanden meelopen bij een ervaren ondernemer. Het verblijf en de kosten voor de uitwisseling werden deels gefinancierd door de Europese Unie.

Het Erasmus-programma werd in 1987 opgericht. Van 1994 tot 2006 was het programma onderdeel van het Socrates-programma en van 2007-2014 onderdeel van het Leven Lang Leren-programma. In 2014 werden alle verschillende onderwijs, opleiding, jongeren en sportprogramma's gecombineerd in het Erasmus+-programma i.

1.

Meer informatie