Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU (PV-EU) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 18 september 2020
kalender

Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU (PV-EU)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De lidstaten van de Europese Unie hebben elk een Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland behartigt de belangen van Nederland in de Europese Unie i. Op dit moment is Robert de Groot i de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland in Brussel.

De Permanente Vertegenwoordiging bestaat uit ambtenaren van de ministeries en andere onderdelen van de Nederlandse overheid. Het dagelijkse werk bestaat uit netwerken, onderhandelen, lobbyen en coalitie's vormen namens Nederland in de Europese Unie.

Dat betekent dat ieder op zijn/haar specifieke werkterrein, dagelijks in contact staat met de vertegenwoordigers van de andere lidstaten, met de afdelingen van de Europese Commissie i, met het Europees Parlement i en deelneemt aan de vergaderingen van de raadswerkgroepen i .

De Permanente Vertegenwoordiging is werkzaam vanuit de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden. Van daaruit opereert ook de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de NAVO i. In het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie onderhouden de vertegenwoordigingen van de lidstaten intensief contact met elkaar en stemmen zij hun beleid en hun standpunten op elkaar af.

De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel ondersteunt tevens het Nederlandse bedrijfsleven bij het verwerven van opdrachten gefinancierd door de Europese Unie.

1.

Organisatie

2.

Deelname aan raadsvergaderingen

De ambtenaren houden in Brussel een vinger aan de pols en vertegenwoordigen samen met nationale beleidsambtenaren Nederland in voorbereidende ambtelijke raadswerkgroepen.

3.

Vertegenwoordiging in Coreper

De volgende permanente vertegenwoordigers bereiden de zittingen van de Raad voor in het Coreper i.

Coreper II i

Robert de Groot i

Permanent Vertegenwoordiger i

Antici i

Dhr. Eeuwke Faber

Assistent Permanent Vertegenwoordiger

Coreper I i

Dhr. Ronald van Roeden

Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger

Mertens i

Mw. Jantine van Bakel

Assistent Plv. Permanent Vertegenwoordiger

Website: eu.nlvertegenwoordiging.org/

Open: maandag tot en met vrijdag 09.00-16.30 uur

4.

Adres

Avenue de Cortenbergh 4-10

1040 Brussel

België

Tel. +32 (0) 2 67 91511

Fax. +32 (0) 2 67 91775

Email: bre@minbuza.nl