Europese wetgeving - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Europese wetgeving

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Europese wetgeving die direct voor iedere burger en rechtspersoon juridisch bindend is, heeft dezelfde geldigheid als nationale wetgeving i van de lidstaten zelf. Dit geldt voor de verordening i (genoemd in artikel 14 EGKS-verdrag, artikel 288 i VwEU i, artikel 161 Euratom-verdrag) en vroeger de algemene beschikking (genoemd in artikel 14 van het inmiddels verlopen EGKS-verdrag).

Naast Europese wetgeving bestaat er ook Europese kaderwetgeving die richtlijnen stelt voor nationale wetgeving.

1.

Meer over