Raadgevende comités - EU monitor

EU monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Raadgevende comités

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit type comitologie-comité i brengt niet-bindende adviezen uit over voorgestelde implementatiemaatregelen van de Europese Commissie i. Volgens de raadplegingsprocedure i dient de Commissie rekening te houden met deze adviezen, maar is ze er niet aan gebonden. Deze procedure wordt vooral gebruikt wanneer het onderwerp politiek niet erg gevoelig ligt.

Net als de andere comitologie-comités, bestaan regelgevende comités uit nationale experts en worden ze voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie