Programma Europa voor de burger

Europa voor de Burger is een programma dat tot doel heeft bij te dragen aan de kennis die Europese burgers hebben van de Europese Unie. Hieronder vallen thema's als de geschiedenis en diversiteit van de Europese Unie. Daarnaast wil het programma burgers actief stimuleren om op Europees vlak te participeren. Het Europa voor de Burger programma vormt slechts één van de Europese initiatieven op het gebied van actief burgerschap. Andere voorbeelden van zulke initiatieven zijn Erasmus+ i en Creatief Europa i.

Organisaties die aanspraak maken op deze subsidie, zijn overheidsorganisaties (e.g. lokale overheden) of non-profitorganisaties. Zij moeten gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten of in Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro of Servië en Kosovo.

De prioriteiten van het programma voor 2020 omvatten:

  • 1. 
    Europees gedachtegoed en Europese historie;
  • Projecten met betrekking tot Europees gedenken.
  • 2. 
    Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie;
  • Stedenbanden;
  • Netwerken tussen steden;
  • Projecten van maatschappelijke organisaties.

De totale begroting voor de voorstellen wordt op 17,9 miljoen euro geraamd in 2020, waarvan 4,1 miljoen euro ter beschikking is gesteld voor Europees gedenk-projecten, 4,8 miljoen euro voor stedenbanden, 5,1 miljoen euro voor netwerken tussen steden, en 3,9 miljoen euro voor projecten van maatschappelijke organisaties.

1.

Meer informatie