Jeugd in actie

Het doel van het programma'Jeugd in actie' was het betrekken van jongeren tussen de 15 en 30 jaar oud bij de Europese democratie en het zorgen voor een actievere rol van jongeren in de maatschappij. Het programma, dat liep van 2007 tot 2013, had een budget van 885 miljoen euro.

Om te zorgen dat jongeren zich meer bij de maatschappij betrokken voelen, richtte het programma zich op het vergroten van het gevoel van verbondenheid met Europa. Naast dit specifieke doel moest Jeugd in actie een bijdrage leveren aan de opvoeding van jongeren in het algemeen. Dit is een vrij breed begrip, waarbij het doel vooral het creëren van een Europees solidariteitsgevoel was.

De doelstellingen van Jeugd in Actie worden sinds 2014 ondervangen door het programma Erasmus+ i.

1.

Meer informatie