Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFG)

Het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFG) is een Europees Fonds dat als doel heeft om werklozen te helpen herintegreren in de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende markt door globalisering. Het fonds moet een bijdrage leveren aan het stimuleren van de economie en de banengroei in de EU. Het budget van het fonds wordt vastgesteld door de Europese Commissie, en in het bijzonder door de Eurocommissaris Werkgelegenheid i. Het EFG is onderdeel van het Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Europese Unie.

Op het EGF kan alleen aanspraak worden gemaakt als er door één bedrijf (de leveranciers en afnemers meegerekend) meer dan 500 werknemers gedwongen worden ontslagen, of als een groot aantal werknemers in een specifieke sector overbodig zijn geworden als gevolg van structurele veranderingen in de wereldhandel. Het fonds kan niet worden gebruikt voor de herstructurering van bedrijven of sectoren, of voor indirecte beschermende sociale maatregelen.

De toepassing van het fonds is in 2014 uitgebreid. Het fonds bevat een zogenaamde 'crisis-clausule', wat betekent dat het fonds ook kan worden gebruikt om werknemers die hun baan als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis hebben verloren, te helpen. Daarnaast richt het zich op banenverlies ten gevolge van natuurrampen en biedt het fonds ondersteuning aan werkloze jongeren die geen opleiding volgen.

EFG-projecten worden beheerd en uitgevoerd door nationale en regionale autoriteiten. Ieder project heeft een looptijd van twee jaar.

Bedrijven die subsidie uit het EGF willen aanvragen dienen contact op te nemen met het Uitvoering Van Beleid i. Dit agentschap en het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid i begeleiden een eventuele aanvraag.

Meer informatie