Uitvoering Van Beleid - EU monitor

EU monitor
Woensdag 25 november 2020
kalender

Uitvoering Van Beleid

Deze organisatie houdt zich bezig met het uitvoeren van subsidieregelingen op het gebied van sociaaleconomisch beleid. De nadruk ligt op werk en inkomen. Voor Nederland is Uitvoering Van Beleid het aanspreekpunt voor het aanvragen van Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds i (ESF) en het Europees Globaliseringsfonds i (EGF). Daarnaast is het agentschap verantwoordelijk voor enkele nationale subsidies. Uitvoering Van Beleid maakt organisatorisch deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.

Uitvoering Van Beleid is gevestigd in Den Haag en telt ongeveer 150 medewerkers. Deze medewerkers zijn actief in vier verschillende afdelingen: Uitvoering I (private sector), Uitvoering II (publieke en semi-pubieke sector), Financiële Zaken en de afdeling Diensten, Informatie en Advies. Tot 2018 heette de organisatie Agentschap SZW.