25309 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Duivesteijn c.s. - Wet bevordering eigenwoningbezit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 april 1997 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Duivesteijn (PvdA) i, Biesheuvel (CDA) i, Hofstra (VVD) i en Van 't Riet (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen verstrekken van een bijdrage ten behoeve van het verkrijgen of kunnen blijven bewonen van een eigen woning.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zes nota's van wijziging en 23 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(88 stuks)

2 16 april 1997, geleidende brief, nr. 1     KST20744
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het verstrekken van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen of kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)
publicatie: 21 april 1997
 
2 16 april 1997, voorstel van wet, nr. 2     KST20745
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het verstrekken van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen of kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)
publicatie: 21 april 1997
 
2 16 april 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST20746
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het verstrekken van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen of kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)
publicatie: 21 april 1997
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.