25699 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekkingen van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 oktober 1997 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Grave i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i, en de minister van Financiën, Zalm i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering aan een wettelijk maximum te binden en in verband met de financiering van deze verzekering te voorzien in de mogelijkheid van verstrekking van een rijksbijdrage en over te gaan tot de vorming van een Spaarfonds AOW *.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekkingen van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

2 27 oktober 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST24818
Memorie van toelichting
publicatie: 4 november 1997
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.