Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had de zorg voor duurzaam voedsel, kringlooplandbouw, waardevolle natuur en biodiversiteit, visserij, biotechnologie en stikstofaanpak. Het departement was tussen 2010 en 2012 onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieĀ i en tussen 2012 en 2017 van het ministerie van Economische ZakenĀ i. In 2024 wijzigde de naam in ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.