Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit was de naam van het ministerie van Economische Zaken i in de periode 2010-2012. Bij de formatie van het kabinet-Rutte I i werd het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid i opgeheven. Voedselveiligheid ging over naar het ministerie van VWS. In 2012 werd de naam van het ministerie weer gewijzigd in Economische Zaken.

 

Meer over