Partij voor de Dieren (PvdD) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Partij voor de Dieren (PvdD)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo Partij voor de Dieren: witte vlinder in groene cirkel

De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Esther Ouwehand i. Zij is tevens lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. De partij werd opgericht in 2002.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i haalde de PvdD vijf zetels, een winst van drie zetels ten opzichte van de verkiezingen in 2012, 2010 en 2006. In 2019 splitste een lid zich af. De partij heeft drie zetels in de Eerste Kamer i.

Marianne Thieme was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003, 2006, 2010, 2012 en 2017.

1.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

4 zetels i

Esther Ouwehand i

Eerste Kamer

3 zetels i

Niko Koffeman i

Europees Parlement

1 zetel i

Anja Hazekamp i

2.

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen

In onderstaand overzicht zijn de lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's opgenomen.

In onderstaand overzicht is de verkiezingsuitslag opgenomen.

 

Jaar

Zetels

Percentage

Regering of oppositie?

2017

5

3,2

Oppositie, kabinet-Rutte III i

2012

2

1,9

Oppositie, kabinet-Rutte II

2010

2

1,3

Oppositie, kabinet-Rutte I

2006

2

1,8

Oppositie, kabinet-Balkenende IV

2003

-

0,5

Oppositie, kabinet-Balkenende II

3.

PvdD en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2019

Niko Koffeman

Lijst 2019 i

3

3,8

2015

Niko Koffeman

Lijst 2015

2

3,5

2011

Niko Koffeman

Lijst 2011

1

1,5

2007

Niko Koffeman

Lijst 2007

1

2,1

4.

Beginselen

De Partij voor de Dieren heeft als uitgangspunt dat dieren net als mensen levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Dieren hebben daarom het morele recht op een respectvolle behandeling door de mensen. In wetgeving moeten de rechten van de dieren beter worden verankerd en dierenwelzijn moet weer op de politieke agenda komen.

Zaken waar de partij zich onder meer voor inzet, zijn verbetering van de positie van legbatterijkippen en -kuikens, van nertsen en van in het wild levende dieren. De partij is tegen de jacht.

beginselprogramma (pdf)

5.

Bestuursvorm

De Partij voor de Dieren organiseert minimaal één keer per jaar een congres voor haar leden. De PvdD heeft voor elke provincie een afdeling of werkgroep.

6.

Historische ontwikkeling

De Partij voor de Dieren is op 28 oktober 2002 opgericht. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 deed de partij voor het eerst mee met Marianne Thieme als lijsttrekker. De kiesdrempel werd net niet gehaald. Zij was ook lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in 2004. Ook toen haalde de partij geen zetels binnen.

In 2006 kwam de Partij voor de Dieren met twee zetels in de Tweede Kamer, en het jaar daarna mocht de partij één senator gaan leveren. Bij de verkiezingen in 2010 en 2012 (Tweede Kamer) en 2011 (Eerste Kamer) werden dezelfde zetelaantallen behaald. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 behaalde de partij drie zetels.

In 2014 veroverde de partij voor het eerst een zetel in het Europees Parlement.

De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 leverden een de Partij voor de Dieren een recordaantal van vijf zetels op.

7.

Instituten, organisaties en bladen

Wetenschappelijk Instituut

Nicolaas G. Pierson Stichting

Jongerenorganisatie

PINK! i

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over de Partij voor de Dieren op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.