Partijvoorzitters CHU

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekende CHU i-voorzitters waren Henk Beernink i en vader (Hendrik i) en zoon (Arnold i) Tilanus. Jhr.mr. D.J. de Geer i, die als minister-president i een dubieuze rol speelde in de Tweede Wereldoorlog, was van 1933-1939 voorzitter van de CHU. De eerste CHU-voorzitter was dr. J.Th. de Visser i. Luck van Leeuwen i was als laatste CHU-voorzitter nauw betrokken bij de uiteindelijke totstandkoming van het CDA i.

1.

Ook bewindspersoon geweest

In onderstaand overzicht staan ook partijvoorzitters die minister of staatssecretaris zijn gewest.

 

Foto

Naam

Toelichting

foto Mr. H.K.J. (Henk) Beernink

Henk Beernink i

Combineerde lange tijd het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Hij was minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong i.

foto Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer

Jhr.mr. D.J. de Geer i

Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid en minister en tweemaal minister-president.

foto Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne

Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne i

Kwam als jong predikant in het Friese veengebied in aanraking met de grote sociale noden. In 1922 Eerste Kamerlid en minister van Arbeid in het kabinet-De Geer I i.

foto Mr. J. (Jan) Schokking

Jan Schokking i

In 1920-1925 was hij gedeputeerde van Zuid-Holland en in 1925 minister van Justitie in het kortstondige kabinet-Colijn I i.

foto Dr. J.Th. de Visser

Dr. J.Th. de Visser i

In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. Voltooide met zijn Lager-Onderwijswet de onderwijspacificatie.

2.

Andere markante partijvoorzitters

Foto

Naam

Toelichting

foto Dr. J.W. (Johan) van Hulst

Johan van Hulst i

Een kwart eeuw Eerste Kamerlid voor CHU en CDA en tevens enkele jaren fractievoorzitter.

foto Drs. A.D.W. (Arnold) Tilanus

Arnold Tilanus i

De 'jonge' Tilanus. Net als zijn vader i partijvoorzitter en fractievoorzitter van de CHU.

foto Dr. H.W. (Hendrik) Tilanus

Hendrik Tilanus i

Bijna eenenveertig jaar Tweede Kamerlid en later tevens fractievoorzitter en partijvoorzitter.

3.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de partijvoorzitters van de CHU.

 

Meer over