30519 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Çörüz - Verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 april 2006 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Çörüz (CDA) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Oskam (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent over een minderjarige in de leeftijd van veertien tot achttien jaar risicoaansprakelijkheid draagt voor de gedragingen van die minderjarige en dat daartoe Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Oskam tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(31 stuks)

2 10 april 2006, geleidende brief, nr. 1     KST96347
Geleidende brief
publicatie: 12 april 2006
 
2 10 april 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST96348
Voorstel van wet
publicatie: 12 april 2006
 
2 10 april 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST96349
Memorie van toelichting
publicatie: 12 april 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.