Kabinet voelt niet voor wijziging kiesstelsel

vrijdag 18 april 2008, 15:15

Het kabinet ziet niets in herziening van het kiesstelsel. Het schrijft dat in een reactie op het advies van het Burgerforum Kiesstelsel. Het Burgerforum pleitte ervoor kiezers de mogelijkheid te geven een stem uit de brengen op een partij of een persoon. Verder stelde het forum voor de voorkeurstem een groter gewicht te geven.

Het kabinet vindt juist dat de verbinding tussen politieke partijen en de samenleving moet worden hersteld. Een groter belang van de voorkeurstem zou dat doorkruisen. Verder vreest het kabinet dat de verkiezingsstrijd meer zal gaan tussen kandidaten van dezelfde partij, dan tussen kandidaten van verschillende partijen.

Van de aanbevelingen wordt wel overgenomen een oproep aan politieke partijen om afsplitsingen te voorkomen en om geen lijstduwers op de lijst te zetten. Verder komt er een Handvest verantwoordelijk burgerschap en wordt er gedacht over verbreding van de kennis over de Grondwet.

bron: persbericht ministerraad