Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

De 'World Health Organization' (WHO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties i en heeft tot doel om de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren. Dit doet de organisatie door wereldwijde standaarden voor gezondheidszorg te bevorderen, zoals inentingsprogramma's en programma's ter bestrijding van besmettelijke ziektes, en technische steun te verlenen aan landen. Ook ontwikkelt de WHO programma's op het gebied van gezinsplanning, voedingsleer, verpleging, medische opleidingen en waterzuivering.

De Wereldgezondheidsassemblee is het hoogste beslisorgaan van de WHO, dat jaarlijks bijeenkomt. De assemblee benoemt om de vijf jaar de directeur-generaal, bekijkt het financieel beleid van de organisatie en beslist over het voorgestelde programmabudget.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Genève. Wereldwijd heeft de WHO ongeveer 150 verschillende kantoren.

 

Locatie (Stad)

Genève

Locatie (Land)

Zwitserland

Website

http://www.who.int/