JAI-nummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het JAI-nummer was één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend werd aan officiële documenten van de Europese Unie. Het JAI-nummer werd gebruikt voor voorstellen en mededelingen die formeel afkomstig waren van de Europese Commissie en handelden over onderwerpen op het terrein van veiligheid en justitie.

In de praktijk werden voorstellen op dit terrein soms ook aangedragen door één of meerdere lidstaten, maar omdat de Europese Commissie als enige instelling het recht van initiatief i heeft, liep het uitbrengen van dergelijke voorstellen en documenten via de Commissie.

De JAI-code wordt sinds 2011 niet langer gebruikt.

Hoe ziet een JAI-nummer eruit?

Het JAI-nummer werd als volgt opgebouwd:

JAI

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld het voorstel over veiligheidsmaatregelen bij internationale voetbalwedstrijden als JAI-nummer: JAI(2006)4.

Ieder nummer is uniek.

Een JAI-nummer kon ook gevolgd worden door de toevoeging '/1', 'F', 'FIN' of 'Def'. Dit gaf aan welke versie van het document het betrof. 'F', 'FIN' en 'Def' gaven alle drie aan dat het de definitieve versie betrof. Deze toevoegingen werden alleen gebruikt binnen de Commissie vóór een JAI-document officieel werd gepubliceerd.

JAI-nummer en dossiers

De publicatie van een JAI-nummer leidde tot het aanmaken van een dossier in de wetgevende database van de Europese Unie. In de wetgevende database staan bij een JAI-nummer alle documenten die bij dat dossier horen, niet alleen het JAI-document op basis waarvan het dossier is aangemaakt.

Opeenvolgende documenten in een dossier hadden geen eigen, nieuw JAI-nummer. In plaats daarvan kregen ze ieder een eigen nummer mee dat werd bepaald door de instelling waarvan het document afkomstig was. Deze nummering stond los van de nummerseries die de Europese Commissie toekende. Wel werd er in stukken van de Commissie en in de meeste documenten van de andere EU-instellingen die bij een dossier horen, naar het JAI-nummer verwezen.

Meer informatie