Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek
  • Volwasseneducatie
  • Cultuur- en monumentenbeleid
  • Bibliotheek- en letterenbeleid
  • Monumenten
  • Emancipatie
  • Speciaal en beleid passend onderwijs
  • Media

Tot 7 juni 2011 was de naam van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Voorzitter is Th.W. (Theo) Rietkerk. Ondervoorzitter is G.V.M. (Gala) Veldhoen. Griffier is L. (Laurens) Dragstra.

1.

Leden