Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (EIDHR)

Met dit financiële instrument wilde de Europese Unie i wereldwijd het naleven van de mensenrechten en democratie bevorderen en ondersteunen. De EU heeft de overtuiging dat democratie en mensenrechten universele waarden zijn die sterk moeten worden gestimuleerd.

1.

In vogelvlucht

De EU had de volgende doelen opgesteld:

  • bevordering van het naleven van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in de landen en regio’s waar deze onder druk staan
  • ondersteuning van het maatschappelijk middenveld (vanuit de gedachte dat dit een belangrijke pijler is voor een goed functionerende democratie)
  • ondersteuning van initiatieven door zowel particulieren als (overheids-)organisaties ter bevordering van de mensenrechten en democratie
  • versterking van het internationale en regionale kader voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten, de rechtsstaat en democratie
  • versterking van het vertrouwen in democratische verkiezingsprocessen door ze betrouwbaarder en transparanter te maken (bijvoorbeeld door verkiezingswaarnemingen)

In 2021 is het Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld met enkele andere instrumenten samengevoegd tot het nieuwe Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.

2.

Meer informatie