Wetenschappelijk bureau politieke partij

In Nederland moet iedere politieke partij i een wetenschappelijk bureau hebben. Politieke partijen zijn namelijk volgens de wet verplicht om een deel van de subsidie die ze van de overheid ontvangen te besteden aan een dergelijk bureau. Dit geldt overigens niet voor de politieke beweging van Geert Wilders i, omdat dit geen politieke vereniging maar een stichting is. De nieuwe politieke partijen BIJ1, BBB, en JA21 hebben nog geen wetenschappelijk bureau.

1.

Functie

De wetenschappelijke bureaus hebben op de eerste plaats een onderzoeksfunctie; ze zijn wetenschappelijk onafhankelijk maar verrichten vanuit hun specifieke politieke interesse onderzoek naar maatschappelijke thema's. Zo doet het Kenniscentrum van D66 i onderzoek vanuit een sociaal-liberale invalshoek.

Daarnaast organiseren veel wetenschappelijke bureaus ook debatten en lezingen en brengen ze onderzoeksrapporten en andere publicaties uit. De meeste bureaus hebben een eigen opinieblad dat periodiek verschijnt. Bij het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks i is dat bijvoorbeeld 'De Helling', een driemaandelijks opiniemagazine over samenleving, politiek, cultuur en wetenschap.

2.

Politici uit wetenschappelijke bureaus

De wetenschappelijke bureaus hebben meer dan eens invloedrijke politici voortgebracht. Aansprekende voorbeelden zijn voormalig minister-president Joop den Uyl i, van 1949 tot 1963 directeur van de Wiardi Beckman Stichting, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen i, tussen 1974 en 1979 directeur van de Teldersstichting en premier Jan-Peter Balkenende i, van 1984 tot 1998 stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers i was directeur van het wetenschappelijk bureau.

3.

Overzicht

In onderstaand overzicht staat per partij aangegeven wat het wetenschappelijk bureau is.

 

Partij

Wetenschappelijk bureau (externe link)

BBB i

Geen

 

BIJ1 i

Clemencia-Redmond Stichting (Kennisbureau)

CDA i

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

ChristenUnie i

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

D66 i

Mr. Hans van Mierlo Stichting

DENK i

Wetenschappelijk Instituut Statera

Forum voor Democratie i

Renaissance Instituut

GroenLinks i

Bureau de Helling

JA21 i

Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21

PvdA i

Wiardi Beckman Stichting

PvdD i

Nicolaas G. Pierson Foundation

PVV i

Geen

SGP i

Guido de Brès-Stichting

SP i

Wetenschappelijk Bureau van de SP

Volt i

Stichting Wetenschappelijk Instituut Volt

VVD i

TeldersStichting

50PLUS i

50PLUS Wetenschappelijk Instituut

 

Meer over