Overzicht van voorbereidend onderzoek bij het kabinetsbesluit over de kilometerprijs (bijlage bij 31305, nr. 2) ; Rapportage Starten met de kilometerprijs

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rapportage Starten met de kilometerprijs; overzicht van voorbereidend onderzoek bij het kabinetsbesluit over de kilometerprijs (bijlage bij 31305, nr. 2) 
Document­datum 17-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer BLG14244
Kenmerk 31305, nr. 2
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.