Grondwetsherziening 1995

In 1995 werden enkele defensiebepalingen in de Grondwet gewijzigd (artikelen 98 en 101), werd de voorgeschreven ontbinding van de Eerste Kamer bij een grondwetswijziging geschrapt (artikel 137) en werd een aantal enkele additionele artikelen geschrapt.

Het voorstel om tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers bij zwangerschap mogelijk te maken, kreeg bij de tweede lezing in de Eerste Kamer geen tweederde meerderheid.

1.

Defensiebepalingen (artikelen 98 en 101)

Na de val van de Berlijnse muur is er politieke en financiƫle herbezinning geweest op de inrichting en de taken van de krijgsmacht. Deze herbezinning gaf rede tot wijziging van enkele defensiebepalingen in verband met de opschorting van de opkomstplicht van dienstplichtigen. Artikel 101 kwam te vervallen en artikel 98 werd gewijzigd.

2.

Ontbinding Eerste Kamer (artikel 137)

De regering was van mening dat een ontbinding van de Eerste Kamer wegens grondwetsherziening weinig betekenis had en liet met de wijziging dit voorschrift vervallen.

Het vierde lid van artikel 137 kwam te luiden: "Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide Kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen."

3.

Additionele artikelen

Een aantal uitgewerkte additionele artikelen en uitgewerkte additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden werden geschrapt.

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

dienstplicht

23.327

17-9-1993

1-2-1994: (tegen RPF, CD)

8-3-1994: a.s.

23.802

31-1-1995: (tegen RPF, CD)

4-7-1995: a.s.

overbodig geworden additionele arikelen

23.428

1-10-1993

1-2-1994: (tegen CD)

8-3-1994: a.s.

23.799

31-1-1995: (tegen Hendriks)

10-7-1995: a.s.

vervanging volksvertegenwoordigers bij zwangerschap

23.430

5-10-1993

1-2-1994: (tegen VVD, SGP, RPF)

29-3-1994: (tegen VVD, SGP, GPV, RPF)

23.798

31-1-1995: verworpen, geen 2/3e meerderheid (tegen VVD, SGP, RPF, GPV)

 

vervallen uitgewerkte additionele artikelen Koinkrijksrelaties

23.463

1-11-1993

1-2-1994: (tegen CD)

8-3-1994: a.s.

23.803

31-1-1995: a.s.

10-7-1995: a.s.

verandering van de Grondwet (geen ontbinding EK)

23.575

7-1-194

10-2-1994: a.s.

29-3-1994: a.s.

23.800

31-1-1995: (tegen CD, Hendriks)

10-7-1995: a.s.

  • a.s.=met algemene stemmen