PVV vraagt opheldering over groei aantal moslims in EU

Met dank overgenomen van S.R. (Sietse) Fritsma i, gepubliceerd op maandag 10 augustus 2009.

Geert Wilders en Sietse Fritsma (beiden PVV) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister van WWI over de schokkende cijfers over de groei van het aantal moslims in Europa. In de vragen gaan zij onder meer in op de gevolgen van de islamisering voor onderwijs, woningbouw, sociale zekerheid en verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en buitenlands beleid.

Vragen van de leden Wilders en Fritsma aan de minister-pesident, minister van Algemene Zaken en de minister van WWI over de groei van het aantal moslims in Europa

1.)

Heeft u kennisgenomen van de berichten “A fifth of EU will be Muslim by 2050” en “Muslim Europe: the demographic time bomb tranferring our continent” uit de Britse krant de Daily Telegraph van zaterdag 8 augustus?

2.)

Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van de Daily Telegraph waarin wordt gesteld dat vorig jaar vijf procent van de totale bevolking van de 27 EU-landen moslim was en dat dit percentage door de toenemende immigratie en lage bevolkingsgroei onder autochtonen, in 2050 zal stijgen tot maar liefst twintig procent en dat dit percentage in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zelfs nog eerder dan 2050 zal worden bereikt?

Bent u er bekend mee dat ook volgens het US Migration Policy Institute 20 procent van de inwoners van de EU in 2050 uit moslims zal bestaan?

Kloppen deze schokkende cijfers? Wat is uw oordeel hierover?

3.)

Is het u bekend dat de top 7 van namen die in Brussel aan baby’s gegeven worden is: Mohammed, Adam, Rayan, Ayoub, Mehdi, Amine en Hamza?

Kunt u aangeven wat de top 7 van namen die aan baby’s gegeven worden is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en in heel Nederland?

4.)

Kunt u aangeven welk percentage van de bevolking in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam thans uit niet-westerse allochtonen bestaat en welk percentage dat zal zijn in 2015, 2020, 2025 en 2050?

Kunt u datzelfde doen als het gaat om het aantal moslims in die genoemde steden en in heel Nederland in die genoemde jaren? Kunt u dit ook doen ten aanzien van niet-westerse allochtonen onder de 21 jaar?

5.)

Kunt u voor ieder land in Europa (ook de landen die geen lid zijn van de EU) aangeven wat het aantal moslims in absolute aantallen en percentages was in 2003, is in 2009 en zal zijn in 2015, 2020, 2025 en 2050?

6.)

Bent u zich ervan bewust dat de enorme groei van de islamisering en van de moslimbevolking in Europa enorme gevolgen zal hebben voor ons onderwijs, woningbouw, sociale zekerheid en verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en buitenlands beleid? Zo ja, waarom zwijgt u hier steeds over en bagatelliseert u op laffe politiek correcte wijze de gevolgen van de islamisering van Nederland en Europa?

7.)

Is het u bekend dat de landen van de EU in de laatste jaren van de vorige eeuw een half miljoen immigranten kenden en dat dit immigratiesaldo volgens een rapport van de EU sinds 2002 is verdrievoudigd tot tussen de 1.6 miljoen en 2 miljoen mensen per jaar? Wat is uw oordeel daarover?

8.)

Heeft u kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek dat de integratie van tweede- en derdegeneratie moslims in Europa slechter gaat dan eerstegeneratie moslims? Wat is uw oordeel hierover?

9.)

Bent u eindelijk bereid de islamisering te stoppen en de immigratie te beperken door de grenzen voor immigranten uit moslimlanden onmiddellijk te sluiten? Zo neen, waarom niet?

10.)

Heeft u ook kennisgenomen van het bericht “Tweehonderd miljard”  uit de Elsevier van 1 augustus waarin wordt gesteld dat de immigratie dit jaar 12.7 miljard euro kost en meer dan 200 miljard euro over de afgelopen veertig jaren?

Kloppen deze cijfers of zijn ze wellicht aan de lage kant?

Zie: DailyTelegraph.co.uk   

Zie: Elsevier.nl

Zie: Telegraaf.nl